Vi støtter at det arbeides for å få en mer effektiv, risikobasert kontrollvirksomhet. Vi ser i den forbindelse registeret som et nødvendig og nyttig verktøy.

Spekter støtter særlig at man får på plass et effektivt system som gir mer objektive data, viser hos hvilke foretak det er størst risiko for feil og uregelmessigheter på kjøretøy, og at dette brukes aktivt for å velge ut hvem man skal gå etter i kontrollvirksomheten.

Spekter har for øvrig deltatt i bransjemøter hos Statens vegvesen, og gitt muntlige innspill der.

Les om høringen her.