I møte med Spekter, CargoNet, SJ Norge og NHO LT torsdag fortalte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård at det er satt fullt trykk på arbeidet med få opp igjen forbindelsen på Dovrebanen, slik at det igjen kan kjøre tog mellom Oslo og Trondheim på Dovrebanen.

Bane NOR har satt stab og inngått avtale med både rådgiver og entreprenør med mål om å få opp en midlertidig broforbindelse så snart som mulig. Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet jobber også med å få på plass kompensasjon for de økonomiske tapene.

- ­Situasjonen er kritisk for medlemmene våre CargoNet og SJ Norge, sier Spekters direktør for samfunnspolitikk Odd Erik Stende. Begge utfører avgjørende viktige samfunnsoppgaver, men lite inntekter over flere år gjør at de ikke har økonomiske ressurser til å ta tap i ukene og månedene framover som følge av den ødelagte brua. Det trengs full økonomisk kompensasjon for å sikre at CargoNet og SJ Norge overlever og kan gi godskunder og passasjerer et godt tilbud både mens brua er nede og ikke minst etterpå, når den er reparert og trafikken kan gå som fullt igjen.