Nei. Hvis kostnad til en hybrid tjenestepensjon skal være lik kostnaden til en innskuddspensjon kan det ikke spares mer til en hybridpensjon fra arbeidsgiver.

Ved kostnadsnøytral sammenligning vil hybrid tjenestepensjon gi omtrent samme pensjonskapital ved pensjonering til kvinner, mens menn vil få en lavere pensjonskapital fra hybrid.