Nei, man kan selv velge utbetalingstid, men man kan ikke velge å få pensjonen utbetalt over mindre enn 10 år, og den kan ikke opphøre før tidligst 77 år.