I et brev til Finansdepartementet og Finanstilsynet (PDF, 27KB) påpeker Spekter at en midlertidig utmelding, som er hovedregelen etter dagens lovgivning, kan føre til at de ansatte får utstedt pensjonskapitalbevis eller fripoliser og må meldes inn igjen i pensjonsordningene når permitteringen er over.

- Dette er uheldig for de ansatte, særlig for de som har lukkede ytelsesordninger. Et løpende medlemskap vil også tilgodese ansatte som ennå ikke har vært ansatt i 12 måneder, og som ellers kan miste sin oppsparte pensjonsopptjening fordi de ikke har rukket å kvalifisere seg for varig medlemskap, påpeker Bratten.

Forslaget forutsetter at pensjonsopptjeningen midlertidig stoppes under permitteringen, og at arbeidsgiverens utgifter til administrasjon og forvaltning løper. En slik midlertidig ordning vil derfor kunne benyttes av virksomheter som har økonomisk rom for det og som ikke allerede i avtalen med pensjonsleverandøren har bestemt at medlemskap i pensjonsordningen opprettholdes under permittering.

Les brevet til Finansdepartementet og Finanstilsynet her (PDF, 27KB)