Selv om arbeidskraftbehovet er betydelig mindre nå enn i begynnelsen av pandemien, anses dette som ønskelig for å kunne ha beredskap for at det fortsatt kan bli en mer krevende situasjon.

Les høringen her