Spekter støtter hovedtrekkene i de forslag som nå fremmes av departementet. Som foreslått støttes at ordningen etableres med virkningfra 1. januar 2021.

Ordningen vil gi den enkelte arbeidstaker en bedre oversikt over oppsparte pensjonsrettigheter. Spekter vil i den forbindelse understreke viktigheten av at det etableres et godt system for registrering av historiske data. Dette vil muliggjøre senere etterprøving av at de registrerte data er korrekte.

Les høringen her