I et brev til partiene på Stortinget skriver Spekter, NHO, KS, Virke, LO, Akademikerne, Unio og YS at en utvidelse av TBUs mandat og aktører kan bidra til å hemme TBUs oppgaveløsning, frontfaget og den samlede kollektive fornuften i den økonomiske politikken.

TBU er en av institusjonene som understøtter lønnsdannelsen, og er en viktig del av trepartssamarbeidet. Det er av avgjørende viktighet at disse ikke uthules eller svekkes.