Ved død utbetales gjenværende saldo til de etterlatte hvis man har innskuddspensjon. Dette gjelder både før og etter at man har startet uttak av pensjon.

Hvis man har hybrid tjenestepensjon eller offentlig tjenestepensjon, vil den opptjente kapitalen gå til pensjonsleverandørens risikofellesskap.