Alderspensjonen fra NAV og AFP utgjør mesteparten av den totale pensjonen. Disse ytelsene vil vare så lenge man lever. Det samme gjelder rettigheter opptjent i offentlig tjenestepensjon.

Dersom man har valgt 20 års utbetalingstid av innskuddspensjon fra 67 år, er det kun pensjon fra innskuddspensjonen som opphører fra 87 år.