Den oppsparte pensjonskapitalen skal fordeles på forventet gjenstående levealder. Dersom den årlige pensjonen blir under 30 % av G (kr 31.920) vil antall år med pensjonsutbetaling bli satt ned. Beregninger viser at med en gjennomsnittlig inntekt vil det ta over 20 år med sparing i hybrid tjenestepensjon før det er tilstrekkelig kapital til å få livsvarig utbetaling.