Bare hvis man er født før 1959 og har minst 30 års opptjening og står i stilling frem til pensjonsalder.