Les hele Spekters høringssvar på regjeringens forslag til tiltak for bedre kjønnsbalanse i ledelsen i norske selskaper her.