• Andelen kvinnelige ledere var ifølge SSB 36,8 prosent i 2019, denne andelen var på 32,1 prosent i 2008. (SSB likestillingsindikatorer)
  • Under en fjerdedel av topplederne i Norge er kvinner (SSB)
  • Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder likestilling generelt, men havner på 68. plass når det gjelder likestilling i topp-posisjoner (Global Gender gap report 2021)
  • I norges 200 største selskaper er 86 prosent av de administrerende direktørene menn og 14 prosent av de administrerende direktørene er kvinner. (Core topplederbarometer 2020)