Streiken har nå vart i snart sju uker, og er en belastning for alle involverte. Ekstra beklagelig er det at streiken rammer publikum som ikke får tilgang på et viktig kulturtilbud nå som samfunnet har gjenåpnet.

- For oss har det vært viktig å få gjenåpnet de streikerammede kulturinstitusjonene. Etter nøye overveielse har arbeidsgiversiden kommet til at vi for å få slutt på streiken, fremmer et tilbud et tilbud som kommer LO Stat og forbundene i møte på kravet om å etablere en tjenestepensjonsordning som gir livslang ytelse og som er kjønnsnøytral. Vi ser nå frem til å møte LO Stat og forbundene igjen når de har fått sett på tilbudet, sier Bratten.

Tilbudet finner du under dokumenter.