Endringene i de nasjonale koronatiltakene vil gjelde fra midnatt natt til fredag 14. januar (unntatt skoletiltak som vil gjelde fra lørdag 15. januar). Tiltakene vil gjelde frem til 2. februar. Det kan komme endringer i perioden.

Regjeringen har blant annet besluttet å fjerne nærkontaktkarantene og erstatte denne med testplikt etter tre og fem døgn.

– Det er positivt at folk i større grad kan møte på jobb, fremfor å holde seg hjemme når de ikke selv er syke. Vi trenger nå å få flest mulig raskest mulig tilbake på jobb, slik at vi igjen får fart på økonomien og sikrer verdiskaping og arbeidsplasser for fremtiden, sier Bratten.

Skritt i riktig retning for kulturlivet, men ikke nok

Hun mener det også er et skritt i riktig retning at regjeringen myker opp antallsrestriksjonene på kulturarrangementer.

– Kulturinstitusjonene har vært svært hardt rammet både økonomisk og kunstnerisk av flere runder med strenge tiltak under koronapandemien. Det er derfor viktig at de kan nærme seg en mer normal situasjon. At det nå blir mulig å ha 200 publikummere til stede under gitte forutsetninger, er et steg i riktig retning, men jeg hadde håpet på mer forholdsmessige smitteverntiltak fremfor den sjablonmessige likebehandlingen en svært mangfoldig kultursektor nå på nytt er utsatt for, slår Bratten fast.

Hjemmekontorpåbud som hovedregel fortsatt

Regjeringen opprettholder at hjemmekontor skal være hovedregel for alle som kan.

– Det er ikke tvil om at det strenge hjemmekontorpålegget er svært utfordrende for mange virksomheter, særlig når det gjelder å ivareta utviklingsoppgaver og kreative prosesser. Mange ansatte gir også uttrykk for at det er krevende å jobbe hjemmefra over lang tid, og i store deler av landet har hjemmekontorpåbudet vært omfattende siden pandemien startet. Vi forventer at det gjøres ytterligere lettelser så snart som mulig rundt dette, sier Bratten.

Bra med tiltak som kan bidra til en mer normal situasjon

Regjeringen foreslår i tillegg blant annet:

  • Å gå fra rødt til gult nivå for landets videregående skoler
  • Å lempe på skjenkestoppen for virksomheter med skjenkebevilling, slik at det kan serveres alkohol til kl. 23.00
  • Vurdere å innføre vaksinepass, men dette er under utredning.

Oversikt over samtlige endringer finner du her 

– Spekter er fornøyd med at de unge nå kan få komme tilbake til skolen og få fullverdig undervisning og økt sosial kontakt med jevngamle. Vi heier også på alle tiltak som gjør at en størst mulig del av næringslivet så raskt som mulig kommer tilbake til en normalsituasjon. Reiselivsnæringen og restaurantene har også vært hardt rammet av koronatiltakene i flere runder, sier Bratten. – Det er dermed positivt at regjeringen har opphevet skjenkestoppen, i hvert fall delvis.

Viktig å få opp vaksineringsgraden

Bratten påpeker også at det fortsatt er potensial for at flere vaksinerer seg.  

– Alle som kan ta vaksine, bør ta vaksine. Det er veien til å kunne åpne samfunnet igjen, og Spekter er til disposisjon dersom vi eller våre medlemmer kan bidra med til økt vaksineringsgrad, sier Bratten.

Kommunene kan innføre strengere tiltak

Regjeringen gjør oppmerksom på at kommunene kan innføre lokale tiltak, og at alle må følge tiltakene som gjelder i den enkelte kommune, i tillegg til de nasjonale tiltakene.