Event- og arrangementsbransjen er unntatt fra regjeringens nye innleieregler for bruk av bemanningsforetak. Unntaket har vært midlertidig, men regjeringen har nå besluttet at unntaket videreføres minst frem årsskiftet. Det er en beslutning Spekter støtter.

– Veldig mange er i dag fast ansatte i våre medlemsvirksomheter, men virksomhetene er også helt avhengig av å tilknytte seg spesialkompetanse til de mange ulike arrangementene de gjennomfører gjennom året, sier Åslaug Magnusson.

Unntaket videreføres fordi regjeringen vil utrede spørsmålet nærmere før de tar en endelig beslutning. Spekter ønsker seg et permanent unntak fra innleiereglene, og mener det unntaket som ble foreslått sist høst var for snevert definert. Unntaket var ikke ment å dekke virksomheter som er varige arbeidsgivere og har flere arrangementer gjennom året.

– Denne avgrensningen vil skape store utfordringer for alle arrangører med en bred arrangementsportefølje og flere arrangementer per år. Dette er arrangører som ofte vil ha et ekstra arbeidskraftsbehov knyttet til enkeltarrangementer, sier Magnusson.

Spekters medlemmer i kultursektoren sikrer befolkningen tilgang til et rikt og mangfoldig kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet. Teatrene, orkestrene, operaen og konsert- og kulturhusene er motoren i vårt kulturliv, og sørger for gode og trygge arbeidsplasser for kunstnere og kulturarbeidere i hele landet.

– I tillegg til grunnbemanningen vil det alltid være behov for frilansere og innleie fra andre virksomheter. Alle uansett tilknytningsform er sikret gode arbeidsforhold hos våre medlemmer, sier Magnusson.

– Det er avgjørende for både kunstnerne, kulturarbeiderne, virksomhetene og publikum at institusjonene sikres nødvendig handlingsrom. Derfor bør unntaket fra innleiereglene gjøres permanent og gjelde for hele arrangementsbransjen.