– Flere av Spekters kulturmedlemmer har lidd unødig under kravet om at setene måtte være fastmonterte for at de skulle kunne gjennomføre arrangement med 200 publikummere i salen. Derfor er vi fornøyd med at denne regelen nå endres. Samtidig lider hele det profesjonelle kunst- og kulturlivet av at arrangementsbestemmelsene i Covid-19-forskriften er for generell. Regjeringen viderefører i dag en forskrift som sidestiller store og profesjonelle aktører som Den Norske Opera & Ballett med et hvilket som helst klubbhus med en tilfeldig arrangør, sier direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Spekter, Gunnar Larsen.

Alle Spekters kulturmedlemmer er profesjonelle aktører, de er spesialister på både arrangementsavvikling og publikumshåndtering, de følger bransjens smittevernveileder, og har strenge smittevernrutiner. De arbeider hardt og samvittighetsfullt hver eneste dag for å sikre både ansatte og publikum trygge forhold slik at de kan levere på sitt samfunnsoppdrag og ikke minst opprettholde et kunst- og kulturliv, som har vert begrenset i svært lang tid.

– Det er så vidt Spekter er kjent med ikke rapportert om smittespredning i noen av våre medlemmers saler, men ikke alle har fastmonterte seter, så det er bra at det nå blir tilstrekkelig med tilviste seter. Vi undrer oss likevel over at det profesjonelle kunstlivet med store lokaler og veletablerte smittevernrutiner nå får halvert antallet tillatte publikummere fra 200 til 100, sier Larsen

Det var i november i fjor at Regjeringen innførte kravet om fastmonterte seter, og Spekter har helt siden den gang påpekt det uforholdsmessige i denne regelen, som utilsiktet rammer også profesjonelle aktører. FHI og Helsedirektoratet fikk på nyåret et oppdrag fra Regjeringen om å se på denne regelen på nytt. Spekter deltok i innspillmøte og fremførte de samme argumenter som vi hele tiden stått fast på i denne saken.

Spekter pekte på noen viktige momenter som må hensyntas i vurderingen av publikumskapasitet:

  • Er det en profesjonell arrangør med gode smittevernrutiner som står bak arrangementet?
  • Hvilken type arrangement er det snakk om – er det et sosialt arrangement med sosialt formål, eller er det en konsert, eller forestilling med fremvisningsformål?
  • Antallsbegrensningen for profesjonelle arrangement må vurderes konkret knyttet til størrelsen og forholdene ellers i lokalene arrangementet skal finne sted.

– Kulturinstitusjonene er spesialister innenfor arrangements- og publikumshåndtering, og det må være utgangspunktet også i Covid-19-forskriftens arrangementsbestemmelser, avslutter Larsen.

Endringen i Covid-19-forskriften trer i kraft tirsdag 23. februar 2021.