Tema

Kultur

Medlemstilbud: Verktøy for klimaomstilling

Spekter har inngått en avtale med Green Producers Club (GPC) som gir våre kulturmedlemmer tilbud om et digitalt verktøy for kartlegging og reduksjon av utslipp. Verktøyet, som er kvalitetssikret av forskere ved CICERO – Senter for Internasjonal klimaforskning, gjør det mulig å både måle egne klimagassutslipp og finne løsninger for hvordan kutte i utslippene. Klikk her for å lese mer.