Kulturinstitusjonene må sikres forutsigbar offentlig finansiering gjennom en helhetlig nasjonal forvaltningsstruktur som gjør dem i stand til å drive innovasjon og organisasjonsutvikling i takt med samfunnsutviklingen.

Institusjonene er viktige ambassadører for norsk kunst, språk og kultur både i Norge, men også internasjonalt, og det er avgjørende med forutsigbare og tidsmessige rammevilkår som ikke hindrer institusjonene i å videreutvikle denne rollen.

Dette flate kuttet rammer hardest de virksomhetene som allerede har effektivisert og kan bli en sovepute der effektiviseringspotensialet er større.

Spekter mener:

  • ABE-reformen må evalueres både for å se på konsekvensene den har gitt, men også for å få vurdert hvilke tiltak som kan være en stimulator for en sunn økonomi i kulturinstitusjonene som sikrer mest kunst for pengene.
  • Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform er et lite målrettet tiltak.
  • Det er potensial i både lovverk og tariffavtaler, som med mer tidsmessige innretninger kan gi langt større effekt.