Spekter-medlemmet Talent Norge, som ble stiftet i 2015 for å gi fremragende kunstneriske talenter muligheter til å realisere sitt fulle potensial, utgjør en sentral del av rekrutteringsarbeidet og med å hjelpe unge mennesker med unike kunstneriske evner på veien mot en profesjonell karriere. Sammen med private bidragsytere utløser de betydelige midler til langsiktige talentsatsinger. De arbeider på tvers av sjangre og samarbeider tett med mange institusjoner i hele landet for å dyrke frem det beste.

Innenfor ballet, opera og musikk er arbeidsmarkedet i praksis globalt, og konkurransen om stillinger er meget stor. Det er et sterkt ønske for et fremtidig bærekraftig norsk kulturliv at kandidater utdannet i Norge skal kunne ha høyt nok nivå til å utgjøre en vesentlig del av rekrutteringen til institusjonene. Talentutvikling fra tidlig alder frem til høyskole/universitetsnivå er derfor av vesentlig betydning.

Spekters medlem Barratt Due musikkinstitutt, er en helt sentral aktør for talentutvikling i et marked som krever leveranse på høyeste kvalitative nivå. Barratt Due Musikkinstitutt jobber med en ny «pre-college» utdanning, som vil ha til hensikt å forberede unge mennesker til høyere utøvende musikkutdanning, og som vil ha stor betydning for barn og unge som ønsker å satse på et liv som musiker, men også for Norges fremtidige kuns- og kulturliv.