Den offentlige rammefinansieringen er institusjonenes sikkerhet i omskiftelige tider. Det er av avgjørende betydning at rammene følger den generelle pris- og lønnsøkningen i samfunnet for at institusjonene skal kunne oppfylle sine samfunnsoppdrag, og bidra til kvalitetsmessig bevaring, utvikling og formidling. 

Den teknologiske utviklingen fører til endrede brukermønstre og publikumskrav på den ene siden, og endrede kompetansebehov og produksjonsvilkår på den andre. Utnyttelse av teknologiens muligheter er viktig for å fastholde institusjonenes relevans hos nye publikumsgrupper og generasjoner, og for å utvikle nye forretningsmodeller. 

I tillegg fører digitaliseringen til at institusjonene i større grad konkurrerer i et globalt marked. Å hevde seg i denne konkurransen er viktig for å være attraktive arbeidsgivere for de beste kunstnerne, men også for å nå det norske publikummet som har internasjonalt innhold bare et klikk unna. Den globale konkurransen om kulturuttrykk favoriserer noen få store aktører. Denne tendensen vil forsterkes i årene fremover, og statens rolle som fremmer av økt mangfold og styrking av norske kulturuttrykk kommer til å bli stadig viktigere. 

Spekters medlemmer er viktige ambassadører for norsk kunst, språk og kultur i Norge, men også internasjonalt. Det er av stor betydning å sikre tidsmessige rammevilkår som ikke hindrer denne utviklingen. 

Spekter mener:

  • Kulturinstitusjonene må sikres forutsigbare rammevilkår, som trygger arbeidsplassene og ledernes handlingsrom til å drive innovasjon og organisasjonsutvikling i takt med samfunnsutviklingen.
  • Rammefinansieringen må følge den reelle pris- og lønnsutviklingen i samfunnet.