Utviklingsdirektør Anne Turid Wikdahl er Spekters representant i utvalget, som skal se på utfordringer for den tradisjonelle norske lønnsdannelsen. Utvalget skal blant annet vurdere om det er utviklingstrekk i økonomien som kan svekke oppslutningen om frontfagsmodellen

- Frontfagsmodellen har bidratt til høy sysselsetting, lav ledighet, små forskjeller mellom folk og høy velstandsvekst. Reallønnsveksten har for eksempel vært på 40 prosent de siste 20 årene. Dette har kommet både privat og offentlig sektor til gode. Frontfagsmodellen må fortsatt være det viktigste grunnlaget for lønnsdannelsen i Norge, og Spekter håper arbeidet i utvalget vil styrke oppslutningen om frontfagsmodellen, sier Bratten.

Det nye utvalget skal ledes av professor Steinar Holden, som også har ledet tre utvalg med tilsvarende tematikk tidligere. Vi må tilbake til 2013 for å finne den forrige utredningen om lønnsdannelsen, da det såkalte Holden 3-utvalget la frem sin anbefaling.

Utvalget er sammensatt med representanter fra partene i arbeidslivet, økonomer og forskere.

Utvalgets sammensetning:

 • Professor Steinar Holden (leder)
 • Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum
 • Sjeføkonom i LO Roger Bjørnstad
 • Sjeføkonom i Virke Lars Eivind Haartveit
 • Områdedirektør i KS Helge Eide
 • Sjeføkonom i YS Merete Onshus
 • Forhandlingssjef i UNIO Klemet Rønning- Aaby
 • Forhandlingssjef i Akademikerne Anette Bjørlin Basma
 • Utviklingsdirektør i Spekter Anne Turid Wikdahl
 • Avdelingsdirektør i Finansdepartementet Arent Skjæveland
 • Avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet Ragnar Ihle Bøhn
 • Avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Sigrid Russwurm
 • Professor Hildegunn Stokke
 • Sjeføkonom Kjersti Haugland
 • Forskningskoordinator Kristine Neergaard
 • Professor Ragnar Nymoen

Les mandatet til utvalget her.