Utvalget, som skal ledes av forskningsdirektør Linda Nøstebakken i SSB, skal levere sin rapport innen 15. juni 2024. I mandatet heter det at utvalget skal:

 • kartlegge utviklingen og omfang av lønnsforskjeller og lavlønn i Norge, og sammenligne med utviklingen internasjonalt
 • vurdere ulike mål og indikatorer for lønnsspredning og lavlønn
 • redegjøre for lønnsdannelsen og lønnsfordelingen både innenfor og utenfor det organiserte arbeidslivet
 • kartlegge utviklingen og omfanget av tilknytningsformer som er nære substitutter til å være lønnstakere, og vurdere om det er sammenheng med lavlønnsutviklingen
 • gjennomgå kjennetegn ved de lavlønte
 • se nærmere på vedvarende lavlønn og lønnsmobilitet
 • drøfte og vurdere eksisterende virkemidler og institusjonelle forhold, og eventuelt foreslå endringer i disse eller nye tiltak.

 

Utvalgets sammensetning:

 • Forskningsdirektør Linda Nøstbakken, Oslo (leder)
 • Sjeføkonom i LO Roger Bjørnstad, Nesodden
 • Fagdirektør i NHO Torill Randi Lødemel, Oslo
 • Spesialrådgiver i Spekter Astrid Driva Rødsand, Nesodden
 • Sjeføkonom i Virke Lars Eivind Haartveit, Bærum
 • Avdelingsdirektør i KS Hege Mygland, Nittedal
 • Samfunnspolitisk rådgiver i YS Lin Andrea Gulbrandsen, Oslo
 • Fagsjef i Unio Rolf Edvard Stangeland, Nordre Follo
 • Arbeidslivssjef i Akademikerne Nina Sverdrup Svendsen, Oslo
 • Professor Manudeep Bhuller, Oslo
 • Professor Torberg Falch, Trondheim
 • Professor Julie Riise, Bergen
 • Stipendiat Fredrik Bakkemo Kostøl, Gjøvik