I et brev (PDF, 169KB) til regjeringen, legger Spekter til grunn at alle hovedorganisasjoner på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden blir representert i utvalget. Spekter påpeker videre at det er viktig at mandatet for utvalget inkluderer en gjennomgang av hvorfor frontfagsmodellen har tjent Norge svært godt gjennom mange år.

- Frontfagsmodellen har ledet til høy sysselsetting, lav ledighet, små forskjeller mellom folk og ikke minst høy velstandsvekst. Reallønnsveksten har for eksempel vært på 40 prosent de siste 20 årene. Dette har kommet både privat og offentlig sektor til gode. Frontfagsmodellen må fortsatt være det viktigste grunnlaget for lønnsdannelsen i Norge, og en gjennomgang av modellen vil kunne styrke oppslutningen rundt den, sier Bratten.

Hun viser til at ulike aktører den siste tiden har stilt spørsmål ved hvordan frontfagsmodellen virker, og hvordan den praktiseres.

- Det er helt nødvendig at partene i arbeidslivet diskuterer dette, og et bredt sammensatt utvalg som utreder utfordringene for norsk økonomi og lønnsdannelsen er hensiktsmessig nå, sier Bratten.