Uansett om de er offentlige ideelle eller kommersielle, er de alle opptatt av kvalitet, nytenkning og innovasjon, slik at de skal kunne levere bedre tjenester. De politiske debattene nasjonalt og lokalt står derfor gjerne om virkemidlene. De siste årene har debatten handlet mer om hvem som skal, bør og kan levere velferdstjenester, frem for hva innholdet i tjenestene skal være. Ofte blir posisjonene så fastlåste at det politiske handlingsrommet begrenses.

Spekter mener at Norges forutsetninger for å møte en utfordrende fremtid vil styrkes dersom vi evner å få til et klokt og konstruktivt samspill mellom offentlige, ideelle og private aktører som er seg sitt samfunnsansvar bevisst. Det bør derfor etterstrebes at vi fremover får til et formålstjenlig samspill hvor alle gode krefter tas i bruk.