Kommisjonen skal også blant annet vurdere hvordan innovasjon gjennom digitalisering, teknologi og nye arbeidsformer kan påvirke det framtidige personellbehovet og kartlegge frafall i tjenestene. Den skal også se nærmere på hvordan ubenyttet arbeidskraft kan kvalifiseres og mobiliseres.

Kommisjonen skal ledes av professor Gunnar Bovim fra Trondheim, og skal levere en NOU innen 1. februar 2023.

Utvalget er sammensatt av representanter fra arbeidstakere, arbeidsgivere, spesialisthelsetjenesten, de kommunale helse- og omsorgstjenestene og utdanningssektoren.

Medlemmer av helsepersonellkommisjonen

 • Gunnar Bovim, professor, Trondheim (leder)
 • Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Bærum
 • Magne Nicolaisen, kommunaldirektør, Tromsø
 • Kristin Kornelia Utne, lege i spesialisering, Oslo
 • Iren Mari Luther, leder, Oslo
 • Torbjørn Solberg, forbundsstyremedlem, Bodø
 • Rebwar Salar Nori Saleh, farmasøyt, Oslo
 • Lizzie Irene Ruud Thorkildsen, forbundsleder, Drammen
 • Magne Wang Fredriksen, generalsekretær, Holmestrand
 • Marit Karlsen, lege, Kautokeino
 • Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør, Tønsberg
 • Ellen Margrethe Hoxmark, leder, Trondheim
 • Vegard Iversen, fylkesdirektør, Steinkjer
 • Anne-Grethe Naustdal, prorektor, Sunnfjord
 • Olav Helge Førde, professor emeritus, Tromsø
 • Morten Dæhlen, professor, Tønsberg
Portrett Anne Turid Wikdahl
Anne Turid Wikdahl er utviklingsdirektør i Spekter. Hun deltar i helsepersonellkommisjonen. Foto: Thomas T. Kleiven.