I møtet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet, sto siuasjonen knyttet til koronapandemien på dagsordenen.

Spekter stiller seg bak hovedtrekkene i regjeringens koronastrategi og tiltakene for å håndtere smittesituasjonen og og den nye omikron- virusvarianten som forventes å også komme til Norge. Bratten påpekte imidlertid at det blir avgjørende at tiltakene som innføres ikke legger uforholdsmessig stor byrde på arbeidslivet og virksomhetene.

Det er positivt at regjeringen legger opp til at staten skal ta regningen for vaksinene også i 2022, at det er ambisjoner om at alle skal ha fått tredje vaksinedose før påske, og at utgifter til tester vil bli kompensert. Slik Spekter ser det, er dette grunnleggende forutsetninger for å kunne holde samfunnet og arbeidslivet så åpent som mulig, sa Bratten. 

Staten må ta mer av regningen ved sykefravær

Det oppfattes nå som rimelig at ordningen med at arbeidsgivers ansvar for finansiering av sykefravær opphører etter tre dager ved koronarelatert fravær gjenopprettes, sa Bratten.

Hun viste til at det blant annet i sykehusene nå er om lag dobbelt så høyt sykefravær som normalt, og dobbelt så høyt fravær når det gjelder «hjemme med sykt barn». 

Økningen skyldes jo ikke nødvendigvis at man er for syk til å gå på jobb, men man er hjemme fordi man følger rådene til helsemyndighetene og flere vil fremover også måtte være hjemme i myndighetspålagt karantene når regelene nå endres. Dette gjelder også i våre ideelle og private medlemsvirksomheter, blant annet innen samferdsel og kultur, sa Bratten. 

Hun understreket at det nå ofte ikke er nok med tre dager hjemme ved sykdom. Mange må være hjemme lenger når de er syke med enten korona eller koronalignende sykdom. En felles arbeidsgiverside har derfor oppfordret regjeringen til å tydeliggjøre når man kan vende tilbake til arbeid etter sykedom og sykdomssymptomer. Forslaget om endring i sykelønnsbetalingen er støttet av alle de fire arbeidstakerorganisasjonene. 

Bør utrede bruk av koronapass på arbeidsplassene

Sammen med de øvrige arbeidsgiverorganisasjonene tok Bratten også til orde for at det nå kan være hensiktsmessig med en nasjonal utredning når det gjelder bruk av koronapass på arbeidsplassene. 

Dersom bruk av koronapass kan bidra til å holde driften i virksomhetene og samfunnet i gang, kan det være en god løsning. Vi mener derfor at det kan være klokt å utrede en slik ordning nærmere, påpekte Bratten. 

Fornuftig å la pensjonert helsepersonell få jobbe uten pensjonsavkorting

Hun takket videre regjeringen for å videreføre ordningen med at pensjonert helsepersonell får beholde pensjonen sin uavkortet når de bidrar med arbeid i helsetjenesten under pandemien. 

Pensjonerte sykepleiere og andre helsearbeidere utgjør svært viktig arbeidskraft for helsetjenesten nå. Vi får tilbakemelding om at mange fast ansatte i sykehusene er slitne, og arbeidsgiverne har høy oppmerksomhet på dette, sa Bratten. 

Nye nasjonale tiltak fra regjeringen

Regjeringen varslet i dag at det vil bli innført en rekke nye nasjonale koronatiltak. Blant annet får kommunene plikt til å tilby lett tilgjengelig vaksinetilbud som ikke krever at man må bestille time, og også kan gjøre det mulig å vaksinere seg utenfor vanlig kontortid. Målet er at hele den voksne befolkningen kan få en oppfriskningsdose før påske. 

Nasjonale påbud: 

  • Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
  • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært to dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Nasjonale anbefalinger:

  • Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
  • Regjeringen innfører en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
  • Anbefalingen om å jevnlig teste skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten videreføres.
  • Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.

Disse tiltakene kommer i tillegg til tidligere vedtatt tiltak.