Spekter har tidligere gitt innspill til Helsedirektoratet om at andreårs
lærlinger må kunne gjøre tjeneste som andremann på ambulansebilen, og at
det også bør åpnes for at studenter i paramedisin kan ha praksis som
andremann.

Spekter støtter forslaget til endringer av forskriften.