Spekter støtter forslaget om at det kan tas gebyr når pasienter ikke møter til avtalt video- eller telefonkonsultasjon, og har for øvrig ingen kommentarer.

Følg også høringen på Regjeringens nettsider