Tema

Helse, omsorg og velferd

Helsepersonellkommisjonen

Regjeringen Gahr Støre oppnevnte 17. desember 2021 Helsepersonellkommisjonen, som skal utrede hvordan man best kan utdanne, rekruttere og beholde nok kvalifiserte fagfolk i helse og omsorgstjenesten. Spekters utviklingsdirektør, Anne Turid Wikdahl, deltar i kommisjonen.