Spekter arrangerte i dag et digitalt frokostmøte under ledelse av Terje Svabø,  der Perspektivmeldingen var hovedtema.

På webinaret presenterte Karl Eirik Schjøtt-Pedersen også en fersk rapport fra Menon Economics: «Veier til bærekraftig verdiskaping og velferd», som Menon har utarbeidet på oppdrag fra Spekter.

Du kan se opptak av frokostmøtet under: