Helsepersonellkommisjonen ble i dag belyst og debattert da KS og Spekter i fellesskap arrangerte frokostmøte.

Blant innlederne var både helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, utvalgets leder Gunnar Bovim, Øyvind Bakke, adm.dir. Helse Møre og Romsdal HF, Rune Sjurgard, kommunedirektør i Volda, Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS og Anne-Kari Bratten, adm.dir. i Spekter.

Du kan se opptak av frokostmøtet her.