– Det er vel kjent at kvinner har om lag 70 prosent høyere sykefravær enn menn, på tvers av yrkesgrupper, bransjer og arbeidsgivere. Spekter har i flere år jobbet for å få mer kunnskap om hvorfor det er slik. Vi er derfor fornøyde med at regjeringen har satt ned dette utvalget, sier Anne Turid Wikdahl.  

Siden 2018 har sykefraværet i Norge steget med 12 prosent, og kvinners sykefravær er en viktig del av forklaringen på det høye totale sykefraværet. Forskjellen mellom kvinners og menns sykefravær har holdt seg stabil de siste ti årene.  

Utvalget som nå er nedsatt skal se særskilt på kvinners arbeidshelse, og utrede et helhetlig kunnskapsgrunnlag. På grunnlag av kunnskapsgrunnlaget skal utvalget foreslå tiltak som kan bidra til bedre arbeidshelse og redusert fravær og frafall fra arbeidslivet for kvinner. 

 – Spekter håper dette arbeidet kan gi oss flere svar på hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn, slik at vi kan finne gode, målrettede tiltak, sier Wikdahl. 

Utvalgets mandat kan leses her: (PDF, 96KB)

Utvalget er sammensatt av representanter for partene i arbeidslivet og faglige eksperter med relevant og tverrfaglig kompetanse. Utvalgets rapport skal foreligge innen 1. april 2025.  

Utvalget består av:  

Leder: Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, Fredrikstad

Øvrige medlemmer: 

 • Forskningssjef Andreas Holterman, København 
 • Førsteamanuensis Migle Helmersen, Kristiansand 
 • Overlege Yogindra Samant, Stjørdal 
 • Professor Marit Christensen, Trondheim 
 • Professor Kari Ingstad, Levanger 
 • Førsteamanuensis Julian Vedeler Johnsen, Bergen 
 • Gruppeleder/forsker Håkon Johannessen, Oslo 
 • Førstesekretær Julie Lødrup, Oslo 
 • Sykepleier, leder Silje Naustvik, Hamar 
 • Avdelingsleder Hege Herø, Oslo 
 • Seniorrådgiver Andreas Christensen, Oslo 
 • Advokat Eirik Hognestad, Oslo 
 • Seniorrådgiver Jon Anders Drøpping, Oslo 
 • Utviklingsdirektør Anne Turid Wikdahl, Bærum 
 • Fagsjef Sandra Marie Herlung, Oslo