-Vi vil mangle 85 000 årsverk frem til 2030 hvis alle jobber heltid, og det gjør de jo ikke. Det er for meg helt umulig å forstå at ikke debatten i Norge handler mer om det. Jeg har sagt at det kommer mye fint opp av havbunnen – men det kommer ikke folk derfra. Mål nummer én for Spekter er å sørge for at vi har nok arbeidskraft, slik at vi kan opprettholde et godt velferdsnivå også i framtiden, sier Bratten til Sykepleien.

Bratten påpeker videre at arbeidstakerorganisasjonene har stor makt til å legge ned veto for lokale arbeidstidsavtaler. 

-Et av de viktigste virkemidlene for å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er arbeidstidsbestemmelsen. Men arbeidsgiver rår ikke over det virkemidlet i dag, fordi organisasjonene mener de kan nekte å godkjenne en arbeidsplan uansett begrunnelse. Dette skjer selv om en arbeidsgiver har satt opp en arbeidsplan som ivaretar hensynet til helse, miljø og sikkerhet, og som sørger for at ubekvem arbeidstid blir fordelt på flest mulig. Jeg ser protokoller hvor NSFs tillitsvalgte nekter å godkjenne arbeidsplaner, fordi den strider mot landsmøtevedtaket til NSF. Det har jo ikke noe med arbeidsmiljøloven eller HMS å gjøre, sier Bratten i intervjuet. 

Hun understreker at sykehusene har jobbet systematisk med å lukke avvikene som ble påpekt i Arbeidstidsynets "God vakt"-kampanje, men mener Arbeidstilsynet er altfor opptatt av å finne feil.

-Hvis en sykepleier jobber ni timer og ti minutter en dag er det brudd på arbeidsmiljøloven. Da kommer Arbeidstilsynet inn og påpeker brudd. Men hvis Sykepleierforbundet og arbeidsgiveren hadde skrevet under en avtale på forhånd så hadde det ikke vært brudd. Når seriøse arbeidsgivere som Ahus og Sykehuset Østfold har mange titusentalls brudd på arbeidstidsbestemmelsene, så må jo Arbeidstilsynet inn og sjekke hva som er årsaken til at det blir sånn, sier Bratten.

Les hele intervjuet i Sykepleien, mai 2013