Hvor rart er det å komme presis til møter, ikke heve stemmen eller gestikulere for å få fram et synspunkt? Hvor snodig er det at møteleder heller vil ha et langt møte og søke kompromiss, fremfor et kort møte med en kjapp sjefsavgjørelse? Og hvor merkelig er det at arbeidsplassen er preget av at ingen, ikke engang sjefen, vil fremstå som viktigere enn andre? 

Les hele Brattens innlegg om særtrekkene i det norske arbeidslivet i Dagens Næringsliv.