Bratten er svært undrende til hvorfor Fagforbundets leder Mette Nord velger å bringe 6-timersdagen til torgs nå.

-Fagforbundet bør vite at vi i årene som kommer vil trenge mer arbeidskraft, ikke mindre. Timingen for et slikt krav kunne heller ikke vært dårligere med tanke på at vi går inn i en tid der omstillingsbehovet er enormt ettersom oljeinntektene synker og velferdsforventningene øker, sier Bratten.

Folk vil ha mer velferd

Det offentlige forbruket vil  øke fremover, og det vil kreve mye arbeidskraft.
-Alternativet er at det offentlige forbruket reduseres - med lengre helsekøer, færre ansatte pr pasient, større skoleklasser og forsinket vei- og jernbaneutbygging som mulige konsekvenser. Det er det ingen støtte for i befolkningen, sier Bratten.

En undersøkelse Opinion gjorde for Spekter for et par år siden, viser at 8 av 10 sier at de vil ha høyere eller samme velferd som i dag. Samtidig vil de ikke betale mer skatt, ikke jobbe mer, redusere arbeidsinnvandringen og helst ha fri på fredag.

- Folks forventinger til hva velferdsstaten skal tilby hadde neppe blitt lavere hvis de hadde mer fri.  Man ville ha forventet like god skole, helsetjeneste og infrastruktur da også. Løsningen for å opprettholde de ordningene vi alle setter pris på, er at vi sikrer økonomisk vekst og nok arbeidskraft, sier Bratten.

Vi må jobbe mer, ikke mindre

I 1950 var det sju yrkesaktive bak hver pensjonist, mens det i 2060 vil være bare 1,7. Den forrige perspektivmeldingen dokumenterte at alle i snitt må jobbe 165 timer mer i året for å opprettholde velferden.

- Alle ser at dette regnestykket ikke går opp hvis hver og en av oss bare skal jobbe seks timer om dagen.  Det er naivt og helt i utakt med virkeligheten å reise det forslaget Fagforbundet gjør nå, mener Bratten.

Hun mener flere må jobbe heltid, flere må jobbe lenger før de går av med pensjon og vi må finne tiltak som får unge tidligere ut i arbeidslivet. I dag jobber 38 prosent av kvinner og 14 prosent av menn i Norge deltid.

- Norske kvinner jobber i følge SSB i snitt drøyt 30 timer i uka i lønnet arbeid. For dem er dermed sekstimersdagen allerede en realitet, og det er ikke bærekraftig på sikt, sier Bratten.

 Hun understreker at i tillegg må produktiviteten må opp, siden vi etterhvert må løse oppgavene med mindre arbeidskraft ettersom det blir et knapphetsgode.

-Vi må med andre ord både regne med å jobbe samlet sett mer gjennom livet, og på en annen måte enn i dag, sier Bratten.

LO vender tommelen ned

Mette Nord og Fagforbundets krav om 6-timersdag får ingen applaus av LO-leder Gerd Kristiansen. I en kommentar til siste.no, sier Kristiansen at forslaget er urealistisk.

- Jeg setter pris på at LO-lederen gir tydelig uttrykk for at partene i arbeidslivet må konsentrere innsatsen om de virkelige utfordringene vi står overfor. Jeg er helt enig i at både pensjon, sysselsetting og integrering av flyktninger i arbeidslivet er temaer som vil kreve mye. Vår absolutt største felles utfordring fremover er å sikre nok arbeidskraft til både økonomisk verdiskapning og velferdstjenester, samtidig som vi evner å redusere belastningen på miljøet, sier Bratten.