Gjennom kampanjen renvasket.no, er målet å få flere privatpersoner til å benytte offentlig godkjente renholdsvirksomheter, og gi informasjon om hvordan renholdsbedrifter skal søke om godkjenning. Dette er et av flere tiltak som gjennomføres for å bekjempe de useriøse delene av renholdsbransjen.

En kvart million får hjelp til julevasken

Over 250 000 nordmenn får hjelp til julevasken av en vaskehjelp, viser en fersk undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av treparts bransjeprogram renhold.

Mange vaskehjelper som blir betalt svart får for eksempel verken den minstelønnen de ville hatt krav på som ansatt i en renholdsbedrift, eller ferien eller feriepengene de har krav på. De har ikke rett på sykepenger, og kan gå glipp av permisjon i forbindelse med fødsel eller syke barn.

Se etter renholdskortet

Renholdere som er ansatt i en godkjent renholdsbedrift, skal ha et renholdskort fra Arbeidstilsynet. Det innebærer at renholderen skal ha forsvarlige arbeidsforhold, arbeidskontrakt og tarifflønn. 

Slik kan du se om renholdstjenesten er godkjent

Du finner alle godkjente tilbydere i renholdsregisteret. Søk i renholdsregisteret her.

Renholderen har renholdskort fra Arbeidstilsynet. Les mer om renholdskortet her.

Om renvasket.no

Renvasket.no er en kampanje i regi av treparts bransjeprogram renhold, som er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet: Norsk Arbeidsmandsforbund, NHO Service, VIRKE, Parat, KS, Spekter og Arbeidstilsynet.