– Det finnes nok av utdanningstilbud på alle nivåer som ikke er etterspurt av arbeidslivet, men fagskoler som bygger på fagutdanningene fra videregående skole, er relevante og bør derfor satses på, sier Spekter-sjef Anne-Kari Bratten til ANB.

Både Spekter og Unio mener fagskolene bør rendyrkes som videreutdanning og spesialisering for dem som har en yrkesrettet utdanning eller fagbrev fra før.

– Utdanningene må levere det arbeidslivet har behov for, og ungdom må penses inn på å velge noe samfunnet trenger, sier Bratten.

Unioleder Ragnhild Lied vil ikke integrere fagskolene inn i systemet for høyere utdanning. Hun advarer mot en akademisering av disse skolene, og sier at behovet i arbeidsmarkedet og merverdien for dem som har valgt en yrkesfaglig utdanning, må rendyrkes.

 Les hele saken fra Avisenes Nyhetsbyrå på siste.no

Har gitt innspill til Kunnskapsdepartementet

 Tidligere har Spekter sammen med Unio, YS og Norsk Industri gitt innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med stortingsmeldingen. Der stilte organisasjonene blant annet spørsmål ved hva vi skal med fagskoleutdanninger hvis en viktig motivasjon er å gå videre til høyere utdanning.

I innspillet ble det også påpekt at Norge vil ha et stort arbeidskraftsbehov i årene fremover, og at mye av behovet vil knytte seg til faglært arbeidskraft innen en lang rekke yrker. Dette betyr at det også må skapes utviklings- og spesialiseringsmuligheter for disse. Her har fagskolene sin naturlige plass, fordi skoleslaget er den viktigste videreutdanningstilbyderen for fagarbeidere og de med tilsvarende yrkeskompetanse.