Blant partene i arbeidslivet er det det enighet om at lønssveksten i industrien, det såkalte frontfagert skal legge rammen for lønnsveksten i andre sektorer.

- Hvis du ser på inntektspolitikken som en del av norsk økonomisk politikk, så forutsetter det aktører som er villige til å ta ansvar. Det vil si at du skal prøve å treffe beslutninger som bidrar noe i norsk politikk. Bidra til å bevare og videreutvikle velferdsstaten og bidra til at vi klarer å beholde et næringsliv som er konkurransedyktig. Jo flere ukjente variabler, jo mer pulverisert ansvar og jo større blir arenaen for regnemesterne som leter etter en fasit, sier Haukaas til DNs papirutgave i dag.