For inneværende år er det avsatt 12,6 millioner kroner til forsøksprosjekter, og det er lagt opp til at satsingen skal gå over tre år. Spekter og de andre partene i arbeidslivet er med i en partssammensatt rådgivende gruppe for prosjektet i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Prosjektene som tildeles midler bør være innen ulike bransjer.

Søknadsfrist er 31. oktober, og Spektermedlemmer som ønsker å søke om midler, kan gjøre det her: Les mer hos NAV