Regjeringen varsler nå at det vil bli lagt fram en egen proposisjon for Stortinget om dette der det også vil bli redegjort for kompenserende tiltak.

- Det er positivt at Regjeringen signaliserer kompenserende tiltak, noe vi også har påpekt viktigheten av overfor Finansdepartementet, uttaler sjefsøkonom i Spekter Stein Gjerding i en kommentar.

Endringene i regelverket for distriktsstøtte skal gjelde fra 1. juli og regjeringens tiltak er varslet lagt fram for Stortinget før 6. juni.