I mange av Spekters medlemsvirksomheter, særlig sykehusene, er det nå nødvendig å gjøre raske endringer i arbeidsplaner. Situasjonen er slik at blant annet varslingsfristen på to uker i Arbeidsmiljøloven (i noen tariffavtaler er den lengre) kan være for lang i denne helt spesielle tiden.

Stortinget vil ventelig vedta den foreslåtte «Koronaloven» i dag. Den vil gi Regjeringen en generell hjemmel til å fastsette midlertidige forskrifter også på arbeidslivsområdet.

- Vi i Spekter vil imidlertid sterkt oppfordre til at virksomhetene søker å finne løsninger lokalt sammen med de tillitsvalgte. Det vil alltid være større oppslutning og bedre gjennomføringskraft i beslutninger det er enighet om, sier Bratten. 

Arbeids- og sosialdepartementet har bedt Spekter og de øvrige store organisasjonene om å bli orientert om status i arbeidet med for eksempel varslingsfristene i løpet av de neste ukene. Ta gjerne kontakt med Spekters ledelse eller rådgivere for bistand i arbeidet lokalt.