I dag ble partiene på Stortinget enige om en ny krisepakke for å håndtere koronakrisen. For virksomhetene og norsk arbeidsliv var det viktigste grepet i dag en enighet om å midlertidig kutte arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng i to måneder.

- Vi er inne i en svært krevende periode som preges av kontinuerlig endring og stor usikkerhet. Da er det positivt at vi har politikere som finner frem til brede forlik om nødvendige grep. Dette er typisk norsk, sier Bratten som også understreker viktigheten av god og konstruktiv dialog mellom politiske myndigheter og partene i arbeidslivet.

Tiltakene som ble lagt frem i dag 19. mars inneholder blant annet:

  • Midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng for én termin, altså de neste to månedene. Soner med 0-sats (Nord-Troms og Finnmark) vil få en samlet kompensasjon på 250 millioner.
  • Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten.
  • Stortinget ber regjeringen midlertidig frita flyselskapene for alle lufthavnavgifter i perioden fra 1. januar 2020 og inntil videre, og at regjeringen fremmer forslag om nødvendig kompensasjon av Avinor i Revidert nasjonalbudsjett.
  • Stortinget ber regjeringen legge til rette for at samfunnskritiske funksjoner og andre offentlige instanser som skal håndtere de praktiske konsekvensene av koronapandemien, som kommuner, helsevesen og NAV, sikres nødvendige ressurser for å kunne håndtere oppgaven.
  • Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.