Ordningen trådte i kraft 10. juni og Nav har to oppdrag til arbeidsgiverne for å sikre at lønnskompensasjonen til permitterte og refusjon til arbeidsgiverne blir utbetalt:

1. Permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold må rapporteres inn i a-meldingen. Uten disse opplysningene kan ikke NAV få til automatisk saksbehandling og betale ut lønnskompensasjon til arbeidstaker eller refusjon til arbeidsgiver for forskuttert lønn.

 Her kan arbeidsgivere sjekke hva som er meldt inn i A-meldingen. 

2. Informasjon om de permitterte må meldes inn av arbeidsgiver i løsningen som nå er klar på nav.no. Det som må legges inn er informasjon om fødselsnummer og beregnet lønn per dag. Har arbeidsgiver forskuttert lønn må også datoen for den siste dagen med forskuttert lønn legges inn. Det er dette som utløser lønnskompensasjonen til permitterte og refusjonen til arbeidsgivere.

Så fort arbeidsgiver har gjort disse to tingene vil NAV utbetale pengene til permitterte i løpet av 2-3 virkedager.  

Hvis veldig mange prøver å bruke løsningen samtidig, vil NAV begrense hvor mange som får tilgang samtidig for å sikre at løsningen er stabil. Arbeidsgiverne vil da få en beskjed på skjermen om å prøve igjen litt senere.

Les mer om ordningen:

Mer informasjon om løsning for lønnskompensasjon og refusjon

Gå til løsning for lønnskompensasjon og refusjon