Regjeringen la i dag fram flere tiltak for gradvis gjenåpning av samfunnet, særlig rettet mot skoler, idrett og kultur. Dette er viktige tiltak for å få i gang økonomien igjen.

- Nå må vi raskest mulig forsøke å komme tilbake til mest mulig normale tilstander. Bare på denne måten kan vi raskt redusere omfanget av permitteringer og oppsigelser. Likevel må vi være klar over at den økonomiske situasjonen vil være krevende i lang tid fremover, og vi er også avhengig av at landene rundt oss får hjulene i gang, sier Bratten. 

Spektermedlemmer kraftig berørt av pandemien

Spekters medlemmer har vært, og er fortsatt, på ulikt vis sterkt preget av koronapandemien. Helseforetakene har vært i høy beredskap og på kort varsel blitt i stand til å håndtere et stort antall potensielle pasienter. Samferdselsvirksomhetene har i stor grad mistet kundene, men likevel måttet holde driften i gang for å transportere blant andre helsepersonell på jobb. Ikke minst er kultursektoren rammet hardt økonomisk, og de vil fortsatt ha en svært krevende tid framover.

– Det er derfor fortsatt like viktig å sikre gode rammebetingelser for kulturvirksomhetene, slik at de overlever krisen. Det er for eksempel forholdsvis lavthengende frukt å utvide kompensasjonsordningen slik at den også omfatter leieinntekter på avlyste arrangementer, sier Bratten. 

Grunn til bekymring for kollektivtrafikken

Når skolene nå gjenåpnes, betyr det at flere ansatte kan komme på jobb, selv om hjemmekontor fortsatt anbefales dersom man må benytte kollektivtransport. – Det kan føre til stort press på kollektivtrafikken dersom man ikke finner gode ordninger for tilbakeføring til skoler og arbeidsplasser, sier Bratten som fortsatt er bekymret for fremtiden for kollektivtrafikkaktørene.

- Til tross for den gradvise gjenåpningen, vil koronakrisen gi langvarige konsekvenser for landets kollektivaktører. Det trengs derfor fortsatt kraftig offentlig innsats i tiden framover for å sikre et godt kollektivtilbud som er virksomt og effektivt når vi nå forsiktig skal tilbake i normalt gjenge igjen, avslutter Bratten.