Arbeiderpartiets kulturfraksjon arrangerte såkalt "kulturkaffekopp" i dag, der blant annet Arbeidsgiverforeningen Spekter var invitert. Under møtet understreket Åslaug Magnusson at Spekter deler Arbeiderpartiets ambisjon om at kulturlivet skal komme ut med fornyet styrke og kraft etter pandemien. 

– Spekter mener i den forbindelse at det er viktig å styrke kulturinstitusjonene, som sørger for at vi har et profesjonelt kulturtilbud over hele landet. Teatrene, orkestrene, musene og operaene er ansvarlige arbeidsgivere som sørger for trygge og gode arbeidsforhold for kunst og kulturarbeidere i hele landet. De har betalt en høy pris under pandemien med stor usikkerhet og uforutsigbarhet. Et av de viktigste konkrete tiltakene en kan gjøre nå, er å skrote ABE-reformen. Spekter har helt siden denne reformen ble innført påpekt at dette er et svært lite målrettet tiltak, og vi vet at reformen har gått ut over den kunstneriske kjernevirksomheten, sa hun. 

Må vise kulturinstitusjonene større tillit

I lys av erfaringene fra koronapandemien pekte Magnusson samtidig på at det fremover vil være helt nødvendig vise kulturinstitusjonene større tillit ved en fremtidig smitteoppblomstring. 

– Gjennom pandemien har for eksempel Operaen i Oslo og Grieghallen i Bergen måttet forholde seg til de samme reglene som mitt lokale bedehus på Husnes. Ikke et vondt ord om bedehusene, men det er en viktig forskjell. Det profesjonelle kulturlivet har den erfaringen, kompetansen og beredskapen som skal til for å håndtere åpne saler også under en pågående pandemi, påpekte Magnusson. 

Koronapandemiens påvirkning på kultursektoren

I går la Kulturrådet frem sin kartlegging av koronapandemien med forslag til tiltak for hvordan kultursektoren skal komme seg ut av krisa. – Vi i Spekter ser frem til å se nærmere på funnene og analysene som ligger her, understreket Magnusson. 

Spekter har også i vinter gjennomført en undersøkelse blant egne medlemmer i kultursektoren med utgangspunkt i virksomhets- og arbeidsgiverperspektivet.

–  Denne rapporten skal vi offentliggjøre senere i vår, men jeg vil benytte anledningen til å understreke hvor mye vår profesjonelle kunst- og kultursektor betyr for vårt samfunns sosiale, mentale og emosjonelle immunforsvar. Vi må se kultursektoren som en del av vår beredskap. Vi vet jo hvor viktig kunst og kultur er for folks fysiske og mentale helse, slo Magnusson fast.