- Et godt organisert arbeidsliv er viktig grunnlag for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Det er et stort strekk i laget mellom de lovlydige og de kriminelle. Vi har sett problemet og tatt tak i det, men erkjenner at fortsatt har vi en jobb å gjøre. Da trenger et velregulert arbeidsliv, sa Nordby Lunde.

- Å kjempe mot arbeidslivskriminalitet handler om å kjempe for seriøsitet i arbeidslivet. Mer midlertidighet legger til rette for mer useriøsitet. Vi må sikre gjennom offentlige anskaffelser at virksomhetene som gis oppdraget både har faste ansatte og at de er lærlingevirksomheter. Slik kan vi holde kriminelle aktører unna offentlige oppdrag, sa Bergstø.

Hvis vi lar kriminelle bygge Norge, vil samfunnet brytes ned

Journalist Einar Haakaas har skrevet boken Svartmaling: Kriminelle bygger Norge. Han beskrev hvordan albanske kriminelle har bygget et stort nettverk av selskaper i Norge, med formål å drive svindel. Ulovlige firma vinner offentlige anbudskonkurranser, og utkonkurrerer lovlydige firma. De har opplevd god inntjening og lav risiko.

- Staten snytes for hele 70 kroner for hver hundrelapp som omsettes. Det er mulig fordi staten i praksis subsidierer virksomheten gjennom momssvindelen de driver. Det er vanskelig å beregne risiko, men mitt anslag er at det er over 90 prosent sjanse for å gå fri, sa Haakaas.

Haakaas mener at politiet ikke har ressursene og prioriteringene vi trenger, og byggherrer og norske entreprenører har ikke gjort jobben sin.

- Hvis man gjør seg avhengig av disse lave prisene når man kjøper tjenester, vil nettverkene trenge inn i norsk økonomi, og bryte den ned, sa Haakaas.