I tillegg til Bratten, gir Fagforbundets leder Mette Nord, tidligere arbeidsminister, nå partner i Kruse Larsen, Bjarne Håkon Hanssen og sjeføkonom i Sparebank 1, Elisabeth Holvik sine perspektiver på pensjon i podkasten.

Bratten understreker blant annet at de store utfordringene vi står overfor i dag, er mangelen på arbeidskraft og at det er viktigere å se på hva som kan styrke arbeidslinjen enn hva som kan gjøre at flere kan gå av med pensjon tidligere. Hun advarer også sterkt mot å røre enkeltelementer i pensjonsreformen, da hele reformen er et viktig premiss for å sikre at vi har en økonomisk bærekraft rundt finansiering av velferdsstaten fremover.

– I den grad vi skal diskutere pensjon, bør vi heller forsøke å se på løsninger som bidrar til at flere både greier og ønsker å stå lenger i jobb. Dessuten kan vi gjerne diskutere om det virkelig er behov for særaldersgrensene i alle yrker som har dette i dag, og om det kan være mulig å få til at det offentlige og private pensjonssystemet blir mer likt og i større grad åpner for mobilitet for arbeidskraften mellom de to sektorene, sa Bratten.

Du kan høre hele podcasten under.