Vestre Viken og NAV Buskerud etablerte høsten 2014 et samarbeidsprosjekt om å opprette praksisplasser for personer som står utenfor arbeidslivet. Målet er å komme opp i over 40 praksisplasser i løpet av 2015.

Vestre Viken har lenge stilt enkelte praksisplasser til disposisjon, men ønsket å sette et ekstra trykk på dette arbeidet for jobbe mer systematisk med de personene som er i praksis.

Mens Vestre Viken har ansvar for å finne egnede praksisplasser innen sykehuset og å utarbeide kravspesifikasjoner til den enkelte praksisplassen, er det NAVs ansvar å velge ut egnede kandidater.

De som blir plukket ut, skal gjennomgå et forberedelseskurs på fire uker. I løpet av denne perioden vil man sikre at kandidaten har den motivasjonen som er nødvendig, og vedkommende får informasjon om arbeidslivet generelt og om Vestre Viken som arbeidsplass spesielt.

Hva er nytt med prosjekt Springbrett?

-Det nye er at vi og NAV Buskerud har satt oppfølgingen av praksiskandidatene i system, sier Ask-Henriksen. Vi har også undertegnet en intensjonsavtale med NAV og etablert et svært tett samarbeid slik at mulighetene blir større for at den enkelte skal lykkes med å komme ut i ordinær jobb. Og vi har allerede sett resultater!

Det er et uttalt ønske fra myndighetene om i større grad å bruke ordinært arbeidsliv som arena for praksis og arbeidstrening. Praksisplasser er et av de hyppigst brukte virkemidlene som NAV har, men med til dels dårlige resultater fordi oppfølgingen har vært noe tilfeldig.

Flere kan gjøre det samme

-«Prosjekt Springbrett» kan bidra til at flere med nedsatt funksjonsevne etterhvert kan komme i ordinær jobb. Norge trenger stadig mer arbeidskraft i årene som kommer, og flest mulig må delta i arbeidslivet.  Vi har tro på at den modellen Vestre Viken HF har utviklet, også kan overføres til andre større virksomheter sier Olav Wendelbo Kvam, fagsjef i Spekter.

Spekter er derfor allerede i gang med å dokumentere Vestre Viken-modellen, slik at flere kan ta den i bruk.  Arbeids- og sosialdepartementet bidrar til dette arbeidet med kr 400 000 over de neste to årene.

 #giensjanse

I disse dager har organisasjonene i arbeidslivet (NHO, KS, Spekter, Virke, LO, Unio, YS og Akademikerne) gått sammen om kampanjen «Gi en sjanse» som støttes av NAV og Arbeids- og sosialdepartementet. På http://www.giensjanse.no kan arbeidsgivere melde sin interesse hvis de vil vite mer om tilbud fra myndighetene, og hvis de vil gi noen en sjanse.